>
Penang2030wBG
F.A.Q
F.A.Q
Contact Us
Contact Us
Feedback
Feedback
Sitemap
Sitemap
04-2623505

Telephone

04-2630725

Fax

kewangannegeri@penang.gov.my

E-mail

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 • Menyediakan Buku Belanjawan Negeri yang kemas, tepat dan jumlah naskah yang mencukupi, 14 hari sebelum tarikh persidangan Dewan Undangan Negeri.

 • Memproses permohonan pindah peruntukan dan memberi jawapan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima.

 • Memproses bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh baucar bayaran diterima dengan syarat ianya lengkap dan teratur.

 • Memastikan gaji kakitangan Kerajaan Negeri dibayar mengikut jadual yang ditetapkan.

 • Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri  yang lengkap dan teratur sebelum 31 Mei.

 • Memproses permohonan pendahuluan diri dan memberi jawapan dalam temnpoh 5 hari dari tarikh permohonan diterima dengan syarat ianya lengkap dan teratur.

 • Memastikan permohonan pinjaman kederaan dan komputer dipertimbangkan dan memberi jawapan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima.

 • Memastikan jawapan kepada permohonan pengecualian Duti Hiburan diberi dalam tempoh 6 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 • Mempertimbangkan permohonan tawaran perolehan secara rundingan terus, terpilih atau terhad dan perlantikan perunding dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima.

 • Memproses permohonan pelupusan/hapus kira yang lengkap dan sempurna dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan diterima.

 • Memberi ulasan kepada kertas-kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam masa 5 hari bekerja.

 • Memperakukan penerimaan surat menyurat/permohonan dalam tempoh 3 hari bekerja dan memberi jawapan/keputusan dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh maklumat lengkap dan keputusan diperoleh.

 • Memberi layanan dan khidmat nasihat yang jujur, adil dan mesra kepada semua pelanggan.

Level 23, KOMTAR, 10990
George Town,Penang

04-2623505

04-2630725

kewangannegeri[at]penang[dot]gov[dot]my

© All Rights Reserved 2024 Penang State Treasury Department

Pelawat Bulan Ini: 1439 | Capaian Pelawat Keseluruhan: 99435

 • Tarikh Kemaskini: 07.06.2024

Search