Category: Pekeliling 2008
Page 1 of 2
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2008

Date 2018-08-30
File Size 109.03 KB
Download 396

TATACARA PENGURUSAN AKAUN AMANAH YANG DITUBUHKAN DI BAWAH SEKSYEN 9 AKTA TATACARA KEWANGAN 1957

Date 2018-08-30
File Size 129.25 KB
Download 509

KUASA UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK BAGI PIHAK KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (TERBATAL)

Date 2018-08-30
File Size 53.82 KB
Download 501

Lampiran Surat Pekeliling 12 2008

Date 2018-08-30
File Size 238.94 KB
Download 585

Tambahan Peraturan Kepada Surat Pekeliling Bil. 9 Tahun 2007 ;
Pelaksanaan Modul Sistem Lejar Akaun Subsidiari (SLAS) Kerajaan Negeri Oleh Jabatan-Jabatan Negeri

Date 2018-08-30
File Size 46.92 KB
Download 468

Langkah-langkah Bagi Memperketatkan Kawalan Perbelanjaan Kerajaan Negeri

Date 2018-08-30
File Size 48.4 KB
Download 442

Proses Kelulusan Pengeluaran Waran Peruntukan Kecil, Pindah Peruntukan Dan Waran Tarik Balik Melalui Modul Bajet Sistem SPEKS Oleh Jabatan-Jabatan Negeri

Date 2018-08-30
File Size 29.68 KB
Download 570

Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2009-2010

Date 2018-08-30
File Size 165.96 KB
Download 433

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03) TAHUN 2008

Date 2018-08-30
File Size 67.41 KB
Download 310

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA GOLONGAN SASAR

Date 2018-08-30
File Size 58.54 KB
Download 376