iSPEKS

MANUAL OPERASI PERAKAUAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI

MANUAL OPERASI PERAKAUAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI

Manual Operasi ini disediakan sebagai panduan kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri, Jabatan dan Pusat Tanggungjawab di bawah Kerajaan Negeri yang menggunapakai Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) dalam melaksanakan operasi kewangan dalam persekitaran perakaunan akruan.

Continue Reading

Print Email

Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 4 2021

PERATURAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN BEKALAN KASUT KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan peraturan berhubung bekalan dan kadar pakaian seragam serta kemudahan dan kadar bekalan kasut kepada pegawai Perkhidmatan Awam Negeri di bawah Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Continue Reading

Print Email

Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 2021

GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN CADANGAN BAJET TAHUN 2022

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Pegawai Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Pegawai Pengawal di Jabatan/Agensi Negeri Pulau Pinang dalam penyediaan cadangan Bajet bagi tahun 2022 yang meliputi Anggaran Perbelanjaan Mengurus, Pembangunan dan Hasil bagi jabatan/agensi masing-masing.

Continue Reading

Print Email

.hdn-splw{ display:none; }