• MANUAL OPERASI PERAKAUAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI

  MANUAL OPERASI PERAKAUAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI

  MANUAL OPERASI PERAKAUAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI

  Manual Operasi ini disediakan sebagai panduan kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri, Jabatan dan Pusat Tanggungjawab di bawah Kerajaan Negeri yang menggunapakai Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) dalam melaksanakan operasi kewangan dalam persekitaran perakaunan akruan.

  Continue reading
 • SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 4 2021

  SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 4 2021

  PERATURAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN BEKALAN KASUT KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

  Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan peraturan berhubung bekalan dan kadar pakaian seragam serta kemudahan dan kadar bekalan kasut kepada pegawai Perkhidmatan Awam Negeri di bawah Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

  Continue reading
 • NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI UNIT DUTI HIBURAN DAN PELESENAN NEGERI

  NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI UNIT DUTI HIBURAN DAN PELESENAN NEGERI

  NOTIS PEMAKLUMAN OPERASI UNIT DUTI HIBURAN DAN PELESENAN NEGERI

  Continue reading
 • SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 2021

  SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 2021

  GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN GARIS PANDUAN BAGI PENYEDIAAN CADANGAN BAJET TAHUN 2022

  Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Pegawai Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Pegawai Pengawal di Jabatan/Agensi Negeri Pulau Pinang dalam penyediaan cadangan Bajet bagi tahun 2022 yang meliputi Anggaran Perbelanjaan Mengurus, Pembangunan dan Hasil bagi jabatan/agensi masing-masing.

  Continue reading

CUKAI HIBURAN

 • DUTI HIBURAN

  DUTI HIBURAN

  Duti hiburan dikenakan apabila pemohon atau pun operator mengenakan bayaran masuk ke sesuatu tempat hiburan atau pun apa-apa bayaran yang dikenakan untuk menyaksikan sesuatu hiburan yang mana hiburan tersebut adalah persembahan hiburan bukan dari persembahan amatur.

  PENGECUALIAN DUTI HIBURAN

  Adalah dengan ini pengecualian duti hiburan boleh diberi atas kuasa berdasarkan kepada warta kerajaan atau pun pihak berkuasa negeri yang mana pihak penganjur atau pun operator telah memohon pengecualian terlebih dahulu.

  BAYARAN DUTI

  Bagi pertunjukan pentas bagi artis tempatan dan luar negara yang tidak diperakukan, duti yang dikenakan - 5%

  Bagi pertunjukan pentas bagi artis luar negara yang diperakukan, duti yang dikenakan - 0%

  Bagi pertunjukan hiburan biasa, duti yang dikenakan - 12.5%

  Bagi pertunjukan panggung wayang, duti yang dikenakan - 25%

  *Duti dikenakan berdasarkan kepada jenis hiburan yang diadakan.

 • PROSES PERMOHONAN LESEN HIBURAN BERTIKET

  Borang A

  [Dapatkan di MBPP / MPSP]

  >>

  Unit Duti Hiburan Pulau Pinang
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Mengisi borang permohonan pengecualian
  menggunakan setem dan membayar dengan
  cara penyata-penyata yang diperakui.
  [Kew190 – Pin1/86]

  >>

  Mendaftar semua tiket yang akan digunakan
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Membayar deposit duti hiburan
  [berdasarkan pertunjukan]

  >>

  Surat tiada halangan ke atas permohonan
  dikeluarkan
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Permit hiburan dikeluarkan
  [MBSP/MPPP]
  * Baki deposit dikembalikan jika terdapat tiket yang tidak dijual

 • PROSES PERMOHONAN LESEN HIBURAN BIASA

  Borang A
  [Dapatkan di MPPP / MPSP]

  >>

  Unit Duti Hiburan Pulau Pinang
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Surat dikeluarkan untuk bayaran deposit
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Bayaran deposit dijelaskan
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Surat perakuan dari Unit Duti Hiburan Negeri
  tiada halangan dikeluarkan
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  >>

  Lesen Hiburan dikeluarkan
  [selepas mesyuarat jawatankuasa lesen
  hiburan negeri]

  >>

  Setiap 6 bulan menjelaskan bayaran pukal duti
  hiburan sebagaimana notis arahan dikeluarkan
  [Jabatan Kewangan Negeri KOMTAR]

  * Deposit dikenakan sebagai gantian jika tidak menjelaskan bayaran pukal duti hiburan

  * Bayaran pukal dikeluarkan setiap 6 bulan, Januari – Jun dan Julai - Disember

 • BAYARAN BALIK DEPOSIT & BAKI DEPOSIT

  Bayaran balik deposit duti hiburan dan baki deposit pertunjukan bertiket akan dibuat setelah pihak penganjur atau pun operator menyediakan senarai semak di bawah.

  1. Resit asal bayaran deposit
  2. Sesalinan borang A
  3. Sesalinan akaun bank
  4. Resit sumbangan [ bagi permohonan pengecualian cukai ]
  5. Penyata jualan tiket [ bagi permohonan pengecualian cukai dan pertunjukan bertiket ]
  6. Baki tiket [ bagi permohonan pengecualian cukai dan pertunjukan bertiket ]
  7. Penyata pendapatan dan perbelanjaan [ bagi permohonan pengecualian cukai dan pertunjukan bertiket ]
  8. Borang pengecualian cukai
  9. Akaun Pesuruhjaya Sumpah [ kes kehilangan resit asal ]
  10. Lain-lain perkara yang diminta [ jika perlu ]

  Proses bayaran balik hanya mengambil masa 7 hari bekerja dengan syarat senarai semak di atas dipenuhi dan lengkap. Tuntutan bayaran deposit ini mestilah dilakukan selepas 14 hari tamat pertunjukan atau pun premis hiburan ditutup.

Cetak Emel

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Paras 23, KOMTAR, 10990
George Town,Pulau Pinang

 04-2623505 
 04-2630725
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Ikuti JKNPP di

Paparan terbaik adalah menggunakan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1366 x 768 pixels.

Kemaskini Terakhir: 13 September 2021.

Hakcipta Terpelihara © Kewangan Negeri Pulau Pinang 2018