Category: Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Created: 2018-11-29
Version: 
License: 
Size: 208.86 KB

Borang Permohonan Untuk Akses Kepada Maklumat (Borang A)

Created: 2018-11-29
Version: 
License: 
Size: 180 KB

Warta Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010

Created: 2018-11-29
Version: 
License: 
Size: 32.98 KB

Senarai IO Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010

Created: 2018-11-29
Version: 
License: 
Size: 477.04 KB

Peraturan-peraturan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang (Akses Kepada Maklumat) 2014 dan Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010