• Pengenalan

    Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) merupakan satu sistem perakaunan yang akan digunapakai oleh 11 kerajaan negeri iaitu kerajaan Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Sistem ini mempunyai 21 modul utama iaitu Gaji (PY), Pinjaman Kakitangan (SL), Pelaburan (INV), Pengekosan Berasaskan Aktiviti (ABC), Pendahuluan dan Tuntutan (AC), Pinjaman (LN), Bajet (BA), Perolehan (PROC), Pengurusan Kontrak (COM), Akaun Belum Bayar (AP), Akaun Belum Terima (AR), Pengurusan Tunai (CM), Lejar Am (GL), Perakaunan Projek (PA), Aset dan Inventori (AIM), Enterprise Implementation Services (EIS), Portal, Sistem Pengurusan Dokumen (DMS), Bar Coding, Keselamatan & Pentadbiran (SAM) & Business Intelligent (BI).

  • Carta Aliran iSPEKS
  • Faedah-faedah iSPEKS

Files:

TAKLIMAT PENGENALAN iSPEKS PULAU PINANG

Date 2019-11-05
File Size 7 MB
Download 1,769

Slide Taklimat Pentadbiran Pengguna iSPEKS Bagi PTJ

Date 2019-12-16
File Size 3.12 MB
Download 1,660


 InkedIMG 20200204 WA0001 LI

Latihan iSPEKS Modul Bajet - 4 Februari 2020

Dokumentasi iSPEKS

MANUAL PENGGUNA iSPEKS


Meja Bantuan iSPEKS

Unit SPEKS

Tel : 04 6505191

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email