• Pengenalan

    Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri atau iSPEKS merupakan sistem yang berasaskan perakaunan akruan dan dibangunkan selaras dengan hasrat Kerajaan ke arah landskap perakaunan akruan. Pembangunan sistem ini telah bermula sejak 2015 dan telah mula digunakan oleh Kerajaan Negeri Johor sebagai negeri perintis bermula 1 Januari 2017, Kerajaan Negeri Perlis (1 Jun 2017), Kerajaan Negeri Kedah (1 Julai 2017) dan Kerajaan Negeri Perak (1 Januari 2018).

  • Carta Aliran iSPEKS
  • Faedah-faedah iSPEKS

Files:

TAKLIMAT PENGENALAN iSPEKS PULAU PINANG

Date 2019-11-05
File Size 7 MB
Download 693

Slide Taklimat Pentadbiran Pengguna iSPEKS Bagi PTJ

Date 2019-12-16
File Size 3.12 MB
Download 667


 InkedIMG 20200204 WA0001 LI

Latihan iSPEKS Modul Bajet - 4 Februari 2020

Dokumentasi iSPEKS

MANUAL PENGGUNA iSPEKS
NOTA LATIHAN iSPEKS

Print Email