Category: Pekeliling 2006
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 148.96 KB

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2006

Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 60.35 KB

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN NEGERI – PRESTASI PTJ

Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 128.31 KB

Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Yang Dibiayai Daripada Peruntukan Negeri

Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 24.07 KB

Had Maksima Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ‘D’ dan Kelas ‘E’

(Tambahan kepada Surat Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 3 Tahun 2006)

Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 22.37 KB

Elaun Perjalanan Kenderaan

Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 105.22 KB

Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2007-2008

Created: 2018-10-04
Version: 
License: 
Size: 80.7 KB

PENGURUSAN BAJET 2006