Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 1 2019

PENGURUSAN BAJET TAHUN 2019

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada semua Pegawai Pengawal

berkenaan perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian dan diambil tindakan dalam mengurus bajet tahun 2019 di Jabatan masing-masing.

Files:
(1 vote)

PENGURUSAN BAJET TAHUN 2019

Date 2019-01-23
File Size 540.05 KB
Download 806

Print Email