Penyata Kewangan

PENYATA KEWANGAN 2018

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG 2018

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang disediakan setiap tahun oleh Jabatan Kewangan Negeri mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Prosedur Kewangan

1957 (Disemak - 1972). Penyata Kewangan Kerajaan Negeri diaudit oleh Ketua Audit Negara sebelum dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.

Muat turun Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2018

Files:

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2018

Date 2020-07-23
File Size 1.71 MB
Download 232

Print Email