Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 4 2020

KUASA UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK BAGI PIHAK KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkan

pemberian kuasa oleh YAB Ketua Menteri Pulau Pinang kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk menandatangani kontrak Kerajaan bagi pihak Kerajaan Negeri mengikut seksyen 3(1) Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Disemak-1973) serta tatacara penyediaan dokumen kontrak.

Files:

KUASA UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK BAGI PIHAK KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Date 2020-04-22
File Size 157.65 KB
Download 421

Print Email