Perubahan Alamat Portal (URL) SISTEM PERMOHONAN ID iSPEKS

Alamat Portal (URL) SISTEM PERMOHONAN ID iSPEKS akan diubah daripada

http://ispeks.penang.gov.my/
kepada
http://idspeks.penang.gov.my berikutan penggunaan nama dan alamat portal (URL) ispeks oleh Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) yang baharu.

Perubahan alamat portal (URL) ini akan bermula pada 19 Februari 2020 (Rabu).

Semua kakitangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dimohon untuk mengemaskini "Favorite" dan "Bookmark" di pelayar web yang digunakan.

Sekian, terima kasih.

Print Email