Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 1 2020

PENGURUSAN BAJET TAHUN 2020

Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memberi garis panduan kepada semua Pengawai Pengawal

berkenaan perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian dan diambil tindakan dalam mengurus bajet tahun 2020 di Jabatan masing-masing.

Files:

PENGURUSAN BAJET TAHUN 2020

Date 2019-12-30
File Size 618.98 KB
Download 1,045

Print Email