Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 4 2019

MENERIMA PAKAI KESELURUHAN PEKELILING PERBENDAHARAAN DALAM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Surat Pekeliling ini adalah bertujuan menasihatkan semua Pegawai Pengawal

bagi jabatan Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri mengenai menerima pakai keseluruhan Pekeliling Perbendaharaan dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Files:

MENERIMA PAKAI KESELURUHAN PEKELILING PERBENDAHARAAN DALAM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Date 2019-12-27
File Size 3.68 MB
Download 2,322

Print Email