Pekeliling

SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 2019

Written on .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2019

Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk menetapkan garis panduan dan peraturan yang perlu

dipatuhi oleh Pengawai Pengawal bagi tujuan penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2019.

Files:

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PENUTUPAN AKAUN TAHUN KEWANGAN 2019

Date 2019-11-13
File Size 687.56 KB
Download 323

Print