Seminar Kerajaan Digital

Tempat Kedua #AktifDigitalPGGOV Tahun 2019

Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang telah dianugerahkan Tempat Kedua #AktifDigitalPGGOV  Tahun 2019

atas komitmen dan penglibatan aktif dalam pelaksanaan inisiatif digital peringkat Jabatan Negeri.

Cetak