iSPEKS

Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bilangan 7 Tahun 2020

Ditulis pada .

PELAKSANAAN DASHBOARD BAHARU SISTEM PERAKAUNAN DAN KEWANGAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

Arahan Operasi ini bertujuan untuk menerangkan penambahbaikan yang telah dilaksanakan bagi paparan dashboard baharu dan kawalan keselamatan akses pengguna iSPEKS.

Pelaksanaan ini akan melibatkan migrasi data pengguna ke reka bentuk dashboard yang baharu kepada lapan (8) negeri yang telah menggunakan iSPEKS sebelum 1 Januari 2021.

Terdapat blackout period bagi pelaksanaan aktiviti ini. Sistem iSPEKS akan ditutup dalam tempoh 1 Januari 2021 sehingga 5 Januari 2021. Sistem iSPEKS akan beroperasi semula pada 6 Januari 2021, tertakluk kepada hari terakhir selesai penutupan tahunan di iSPEKS.

Bersama ini disertakan pemakluman lengkap serta tindakan yang perlu diambil semua jabatan yang terlibat.

Files:

PELAKSANAAN DASHBOARD BAHARU SISTEM PERAKAUNAN DAN KEWANGAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

SURAT ARAHAN OPERASI BENDAHARI NEGERI BILANGAN 7 TAHUN 2020

Date 2020-12-30
File Size 426.25 KB
Download 174

Cetak